Update noodhulp – 19 mei 2015

Beste donateurs,

Drie hectische weken zijn verstreken na de eerste zware aardbeving in Nepal. Dankzij jullie bijdrages hebben we € 13.000,00 op kunnen halen waarvan inmiddels € 10.500,00 een bestemming heeft gekregen. Met dit fantastische bedrag hebben we al op meerdere manieren de mensen in Dhading en de dorpen Nalang en Salang kunnen ondersteunen. Deze dorpen, die altijd al tot ons werkgebied behoorden, liggen 40 km van het epicentrum en zijn zwaar getroffen. Een groot deel van de huizen is totaal vernield, vele zijn zodanig beschadigd dat de mensen hun huis niet in durven of kunnen.

hulpgoederen in SalangWij danken iedereen die ons de afgelopen weken ondersteund heeft:

  • Café de Pieter voor het organiseren van het Benefiet voor Nepal (met een opbrengst van € 5.320,50);
  • Alle donateurs die op onze oproepen gereageerd hebben (met een opbrengst tot nu toe van ongeveer
    € 6.000,00)
  • Alle ‘aandeelhouders’ die op het festival El Dunya een aandeel in de wederopbouw van Nepal gekocht hebben (met een opbrengst van ongeveer € 1.800,00)

Acute noodhulp

Vrijwel direct na de aardbeving hebben we € 6.000,00 euro ter beschikking gesteld voor acute noodhulp. Deze eerste fase van hulpverlening had tot doel om met voedsel, medicatie, dekens en (tent)zeilen de ergste noden te verlichten.
Om de hulp zo snel mogelijk tot in het moeilijk bereikbare gebied van Nalang en Salang te laten doordringen hebben we twee directe kanalen ingezet:

  1. onze lokale partners in Nalang en Salang die voor de aardbeving al projecten voor ons uitvoerden zoals de improved cooking stoves hebben 1/3e van het budget ter beschikking gekregen en
  2. een samenwerkingsverband met meerdere Nederlandse stichtingen en een Nepalese NGO met Nederlandse medewerkers van ReachOut2 ter plekke heeft 2/3e van het budget ter beschikking gekregen, ten behoeve van dekens en zeilen die vanuit India tot in het Dhading district (waar ook Nalang en Salang toe behoren) gebracht zijn.

Langzaam maar zeker moeten we nu onze activiteiten verschuiven van acute noodhulp naar structurele noodhulp als voorbereiding op het aanstaande moesson seizoen. We streven bij deze structurele noodhulp naar oplossingen die ook op de lange termijn nog hun vruchten afwerpen.

Structurele noodhulp

moesson op komst 2Om de moessontijd door te komen, bieden de eerder ter beschikking gestelde zeilen onvoldoende bescherming. De tijd die resteert tot het begin van de moesson is veel te kort om de vernielde of zwaar beschadigde huizen te repareren. Ook nu zoeken wij zoveel mogelijk naar samenwerkingsverbanden om de hulp optimaal op elkaar af te stemmen en bij de juiste personen terecht te laten komen. We proberen de zwaarst getroffenen te selecteren aan de hand van duidelijke criteria zoals compleet vernielde huizen, zwangere vrouwen, lage kaste etc. om te voorkomen dat de hulp terecht komt bij mensen die minder erg getroffen zijn of zelf meer buffer hebben om deze ramp te overwinnen.

zinken shelterOp 18 mei hebben we na een secure afweging besloten om samen met Stichting Veldwerk Nederland en Stichting Maha Mata te zorgen voor de bouw van 130 tijdelijke accommodaties gemaakt van golfplaten in Salang. Deze tijdelijke accommodaties zijn goed bestand tegen de moesson en de golfplaten kunnen uiteindelijk hergebruikt worden bij het herstel van de huizen. Aan dit project zullen wij € 4.500,00 bijdragen.

Ook in Nalang zullen wij op eenzelfde manier de bouw van tijdelijke accommodaties ondersteunen, maar voor dit gebied wachten wij nog op duidelijkere informatie over het aantal gezinnen dat aan de criteria voldoet.

Vooruitkijkend

In samenwerking met het Porta Mosana College in Maastricht zijn wij een actie op aan het zetten waarbij alle brugklassers van deze middelbare school gaan proberen om hun familie en vrienden ook aandeelhouder te maken van de wederopbouw van Nepal. Met ruim 280 jonge en enthousiaste ambassadeurs hopen wij ook daar op een mooie opbrengst.

Ook uw bijdrage blijft uiteraard hard nodig: Geef om Nepal, doneer met een warm hart!
IBAN: NL19 TRIO 0197 9254 80
BIC: TRIONL2U
Ten name van Stichting Nepal Geeft te Maastricht
Vermeld duidelijk: noodhulp Nepal

Geplaatst in Blog, Nieuws, Noodhulp sidebar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.