Besteding donaties sponsorloop voor Head Nepal

Graag vertellen wij u meer over de besteding van de ingezamelde donaties ten behoeve van de sponsorloop voor Head Nepal door de ‘groep van 5’ Andi Bart, Ben, Frans en Walter.

In de maanden van oktober vorig jaar tot en met het vertrek naar Nepal op 6 april voerden we actie om geld in te zamelen voor de blinde en gehandicapte kinderen van Head Nepal in het uiterste noord westen van het land. Door middel van wandeltochten, klankschalenconcerten, sponsordineravonden, een festival dag, een spinningmarathon, een aanmoedigingspremie van Vodafone, vele mails, gesprekken, praatjes en andere overredingspraktijken verzamelden we het niet onaanzienlijke bedrag in van € 14.548,00. We beloofden daarvoor een tocht te lopen van 6 dagen door het Himalaya gebergte rond Simikot. De tocht leidde door de Nyimba Valley naar het klooster Raling Gompa op 3930 meter. Vandaar zouden een poging ondernemen de Christal Mountain op te lopen op 5100 meter. De top hebben we niet bereikt want de sneeuw verhinderde ons verder te zwoegen dan 4500 meter. Een hoogte waarover wij zelf best wel tevreden waren. Lees hier het verslag van de laatste dagen.

We bezochten uiteraard ook het door ons gesponsorde project en werden daar hartelijk ontvangen door de initiator Chhitup, zijn staf en vooral door de kinderen die met zang en dans ons hartelijk verwelkomden. Vervolgens kregen we een indrukwekkende rondleiding door de twee tehuizen waarin de blinde en anders gehandicapte kinderen gehuisvest zijn. Hier konden we constateren dat er best veel goed doordachte voorzieningen zijn maar door de beperkte ruimte en geld er nog veel tekorten zijn.

Besteding van het de donatiegelden.

In een gesprek met Chhitup kwam de noodzaak naar voren van de aanstelling van een leraar voor de blinde kinderen. De kosten daarvan zijn € 2500 per jaar. De groep heeft toen besloten deze leraar voor 2 jaren te sponsoren. In totaal dus € 5000.

Bij aanvang is met de Stichting Nepal Geeft! afgesproken dat het geld besteed gaat worden aan de realisatie van de door een Nederlandse arts Bram en ergotherapeut Loes aangegeven noodzakelijke voorzieningen. Deze zijn door Head Nepal en SNG geconcretiseerd in een plan voor een para medisch gezondheidscentrum. Dat behelst onder anderen:

  • De aanstelling en training van een fysiotherapeut en/of ergotherapeut en het inrichten van een geschikte ruimte.
  • De aanschaf van medische en paramedische hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn hulpmiddelen ten behoeve van mobiliteit, fijn en grof motorische vaardigheden en instrumenten om (verder) lichamelijk onderzoek te kunnen verrichten.
  • Gereedschappen/instrumenten om de mate van fysieke functionaliteit te kunnen vaststellen, alsmede de handfunctie waaronder handspalken en idem gereedschappen/instrumenten om de grof motorische vaardigheden te kunnen trainen.
  • Orthopedische schoentjes voor met name twee meisjes met ernstige loopproblemen.
  • De aanschaf van diverse ergotherapeutische hulpmiddelen voor kinderen met een cerebrale verlamming, zoals aangepast bestek, handfunctiematerialen en zogenaamde ‘potloodgrippers’.
  • Screening en specifiek visusonderzoek van visueel gehandicapte kinderen en de aanschaf van passende (zonne)brillen uit oogpunt van preventie ter voorkoming van (verdere) oogschade.
  • De aanschaf van speciaal meubilair die de lichaamshouding en -positie van de kinderen in de klas zal verbeteren en hen bovendien in staat stelt om te leren schrijven.
  • Het voorstel behelst ook dat op termijn naast het voorzien van deze voorzieningen aan de kinderen van Head Nepal deze ook ter beschikking komen van de dove kinderen van een tehuis in de buurt en de arme kinderen in de Dalith gemeenschap van Simikot.

De kosten ter uitvoering van dit plan voor twee jaren zijn begroot op € 17000. Het overblijvende deel van onze sponsoractie, dus € 9500, zal hiervoor ter beschikking gesteld worden. De uitvoering van dit plan zal starten zodra de overige benodigde € 7500 beschikbaar is. Hiervoor zijn bij 2 subsidiegevers aanvragen ingediend en de verwachting is dat dat positief zal uitvallen.

[nggallery id=57]

Tenslotte zijn we als ‘groep van 5 ‘zeer blij dat we aan dit initiatief begonnen zijn. We hebben vele leuke, spannende activiteiten ondernomen om tot een behoorlijk financieel resultaat te komen. Dat kon alleen maar door de enthousiaste medewerking van erg veel mensen en daarvoor zijn we heel dankbaar. We zijn ook blij dat we een bezoek hebben gebracht aan ‘ons project’ en hebben kunnen zien hoe noodzakelijk de gevraagde voorzieningen zijn. Het was een voorrecht om kennis te maken met Chhitup, zijn staf en vooral ook de enthousiaste kinderen, waarvoor het uiteindelijk allemaal te doen was.

Himalayan Education and Development school – Nepal door Beeldwerk.TV

Geplaatst in Blog, Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.