Succesvolle samenwerking met Wilde Ganzen

Sinds medio 2017 werken wij intensief samen met Stichting Wilde Ganzen in Hilversum. En die samenwerking heeft ons geen windeieren gelegd, integendeel! Op 1 maart startte ons derde project in Simikot waar Wilde Ganzen ‘ja’ tegen heeft gezegd en dat is op zich al genoeg reden om hier bij stil te staan. In nauw overleg met onze Nepalese partner Himalayan Education and Development Nepal, kortweg HEAD, ondersteunen wij daar waar mogelijk beide HEAD-opvanghuizen voor blinde, slechtziende en gehandicapte kinderen in Simikot. Onze belangrijkste contactpersoon is Chhitup Dorji Lama, oprichter en voorzitter van HEAD, die de projecten voorbereidt en coördineert.

Om welke 3 projecten gaat het, vraagt u zich wellicht af?

Klik op de titel om direct meer te lezen!

Het zonne-energieproject (2017) om beide homes van elektriciteit te voorzien

Half december 2017 werd dit project opgeleverd. In totaal 20 zonnepanelen leveren sindsdien de dagelijkse energie-/stroomvoorziening ten behoeve van HEAD Vison Home en HEAD Enable Home. De dagelijks terugkerende plaag van stroom die uitvalt is daarmee in elk geval voor beide homes in Simikot verleden tijd. En dat komt natuurlijk direct ten goede van de woon- en leefomstandigheden van de 50 visueel of anderszins gehandicapte kinderen die onder de zorg van HEAD, onze samenwerkingspartner ter plaatse, vallen.
Dit project stond al langer op ons ‘wensenlijstje’, maar dat het in zo korte tijd kon worden gerealiseerd heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Dankzij de samenwerking met en financiële participatie van resp.

 • de UNICA Foundation

  UNICA is een landelijk werkzaam technisch installatiebureau, dat plm. 11 jaar geleden haar eigen Foundation heeft opgericht. Onder de inspirerende leiding van oud-directeur Daan van Vliet is de Foundation met name actief in Nepal.
  en
 • de Wilde Ganzen

is het project binnen zeer korte tijd van de grond gekomen.

Zowel de samenwerking met Wilde Ganzen (hoofdkantoor in Hilversum) als de Unica Foundation (hoofdkantoor in Hoevelaken) kende een zeer voorspoedig verloop, want het werd al snel duidelijk dat het voorgestelde solar panel project vrijwel naadloos voldeed aan een aantal voor beide sponsoren belangrijke voorwaarden. Het gaat hier namelijk om

 • een kleinschalig concreet project;
 • ten behoeve van visueel of fysiek gehandicapte kinderen;
 • uit de armste gezinnen en
 • in een moeilijk bereikbare uithoek van Nepal.

De projectkosten bedroegen in totaal €16.000 en daaraan hebben beide genoemde sponsoren en onze eigen SNG ieder voor een derde bijgedragen, zijnde €5.333.

Het mobiele school project (2019-2020) om 230 kinderen in 2 afgelegen ‘municipalities’ voor te bereiden op instroom in het regulier onderwijs

Op 1 juni 2019 is het Mobiele Schoolproject (looptijd van 0106/2019 – 3105/2020) in 2 verafgelegen en moeilijk bereikbare zgn. ‘municipalities’ in het Humladistrict in noordwest Nepal, te weten Adanchuli en Tanjakot, van start gegaan. Samen met onze partnerorganisatie HEAD Nepal (en met financiële steun van Wilde Ganzen: klein project, groot verschil) worden 228 gehandicapte kinderen ‘bij de hand genomen’ en begeleid naar en voorbereid op instroom in het reguliere onderwijs. De kinderen groeien stuk-voor-stuk op in grote armoede in een omgeving waar ‘de tijd geen haast heeft’ en de ouders, door een combi van oorzaken en omstandigheden, niet goed in staat zijn hun kinderen een toekomst te geven. Het project heeft een looptijd van 1 jaar, waarna ouders, leerkrachten en plaatselijke overheidsfunctionarissen de verdere begeleiding op zich nemen. HEAD, ofwel Himalayan Education and Development Nepal, neemt zelf de regie en de uitvoering van het project ter hand en blijft ook na afloop van het project als het ware stand-by in de wetenschap, dat ouders en wellicht ook een of meer kinderen extra aandacht en/of ondersteuning nodig hebben. In het uiterste geval kan HEAD 1 of 2 kinderen rechtstreeks onder haar hoede nemen en huisvesten in een van haar opvanghuizen in Simikot, de ‘hoofdstad’ van het Humladistrict. Onvermoeibare kartrekker van het project en oprichter van HEAD is onze contactpersoon Chhitup Dorji Lama (zelf zeer slechtziend) met wie wij al zo’n 9 jaar intensief samenwerken.
In een tussentijdse rapportage (januari 2020) is inmiddels duidelijk geworden, dat het project niet alleen goeie voortgang maakt, maar ook dat de samenwerkende partijen ernaar streven om een eigen opvanghuis voor kinderen te beginnen, dat vergelijkbaar is met die van HEAD in Simikot. In eerste instantie gaat het om een home met een opvangcapaciteit van 30 kinderen. Dit zou heel goed een kleinschalig vervolgproject kunnen worden, waar wij als Stichting Nepal Geeft ons (financieel) sterk voor gaan maken.

Gezondheidsproject (2020/2021)

In september 2018 zijn 2 SNG-vrijwilligers (Loes Martinius, kinderergotherapeute en Bram van Tol, basisarts) in Simikot gestart met een eerste grondig (para)medisch onderzoek van alle kinderen die onder de hoede van HEAD vallen.

Op basis van deze 0-meting hebben zij een Health Care Report geschreven met daarin een beschrijving van hun eerste indrukken en bevindingen, gevolgd door een 17-tal zeer concrete aanbevelingen voor een vervolg. En dat vervolg komt er!

Het project, dat op 1 maart van start gegaan is, beoogt de realisatie van een (para)medische gezondheidspost die geleid wordt door een geschoolde gezondheidswerker/fysio-/ergotherapeut. Hij/zij richt zich in eerste instantie op onderzoek naar en de (pro-)actieve behandeling/bevordering/bewaking van het (fysieke) functioneren van de gehandicapte HEAD-kinderen. Hij/zij legt een medisch dossier aan van alle kinderen en houdt het up-to-date. Zijn/haar inzet komt derhalve in het kort neer op:

 • actualiseren van de eerdere 0-meting;
 • het op individuele basis bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen;
 • bevorderen van de algehele hygiëne van de kinderen en medewerkers;
 • het voorkomen van ziektes;
 • idem het voorkomen van verdere achteruitgang en daarmee nieuwe beperkingen en tenslotte
 • het zoveel en zo goed mogelijk bevorderen van de mobiliteit en de zelfredzaamheid van de kinderen.

Na het 1ste jaar wordt, afhankelijk van de stand van zaken op dat moment, de gezondheidspost ook opengesteld voor andere (gehandicapte) kinderen van Simikot. Het gaat om een project met een looptijd van 2 jaar, waarin de gezondheidspost op termijn dus ook open staat voor andere kinderen, maar in elk geval voor de dove kinderen van opvanghuis Sahara Samuha en kinderen uit de dalithgemeenschap van Upper-Simikot die in elk opzicht in een kwetsbare positie verkeren.

TENSLOTTE
Zonder geld en een beetje geluk vaart niemand wel, d.w.z. geld voor ontwikkelingshulp dat volledig ten goede komt aan de kinderen van HEAD en een beetje geluk om tegen partners als Wilde Ganzen, Unica Foundation en Elisabeth Strouven aan te lopen! Echt geweldig en wij hopen van ganser harte die succesvolle samenwerking ook de komende jaren in stand te kunnen houden. En natuurlijk genieten wij ook graag de (blijvende) belangstelling en waar mogelijk financiële bijdrage van onze ‘achterban’ in de vorm van 100-en particuliere supporters die ons werk de moeite waard vinden!

Geplaatst in Blog, Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.