Bouw gemeenschapshuis – Kamalabahri

Eind 2014 zijn we begonnen met een sponsoractie ten behoeve van de bouw van een gemeenschapshuis in Kamalabahri, een dorpje in de gemeente Salang. Dit huis biedt ruimte aan de verschillende groeperingen in het dorp, zoals de agrarische coöperatie , de aamaa/vrouwen groep, de jeugd- en kindergroep om hun activiteiten daar te organiseren. We hadden de benodigde middelen  snel bij elkaar en begin 2015 was het gebouw klaar. Het bleek aardbevingsbestendig toen in april en mei 2015 2 bevingen Nepal hevig teisterden. De officiële opening was in oktober 2015 en sindsdien wordt het gebouw tot grote tevredenheid van de bewoners intensief gebruikt. Met dank aan de sponsors en ook de grote animators van deze actie in het dorp zelf; Ganesh Thapa Magar en zijn vader Xander Bahadur.

Tijdens het  verblijf van Nicole en Walter  in 2013 in Nalang en Salang zijn we in contact gekomen met Ganesh Thapa Magar. Hij heeft in zijn Kamalabahri – een dorpje binnen Salang – een Nepalese NGO opgericht genaamd ‘Social Voyage Nepal’. Het is Engels maar het zou evengoed Frans kunnen zijn… in zijn werk als parttime gids heeft hij veel contacten met Fransen. Hij is een zeer bewogen en inspirerende man, die naar het voorbeeld van zijn vader (een vroegere ‘burgemeester’) zich het lot van zijn gemeenschap aantrekt. Hij wil met de NGO het dorp economisch, sociaal en cultureel vooruit brengen. Hij wil een plaats realiseren van waaruit activiteiten kunnen worden ontplooid. Om dit te bewerkstelligen wil hij graag een gemeenschapshuis middenin het dorp.

Toen ik maart 2014 daar was heb ik, Walter, gesproken met 4 groepen die daarvan gebruik willen maken: de agrarische coöperatie, de jeugdgroep, de kindergroep en de moedergroep (aamaa’s). Op de jeugdgroep na lijken ze allemaal redelijk goed te functioneren met behoefte aan een ruimte om te vergaderen, te spelen en activiteiten te ontwikkelen. Denk daarbij aan een kinderbibliotheek, computerlessen, die op de school niet aan bod komen, trainingen voor de boeren. Het gemeenschapshuis kan ook nog dienst doen als de centrale ontmoetingsplaats tijdens de festivals (een nogal veel voorkomend verschijnsel in Nepal). Het dorp telt zo’n 250 inwoners die voor 2/3 deel uit Magars bestaat. De bevolking maakt een goede indruk waar het gaat om saamhorigheid en hulpvaardigheid naar elkaar. Ook  de Kami’s, de kaste van de smeden die zo’n 30% van de bevolking vormt, zijn er ten volle bij betrokken. Voor de ontwikkeling van het gemeenschapshuis vragen ze een financiële bijdrage voor de levering van de materialen en vakmensen, de rest, met name het handwerk, zal door de bevolking zelf gratis worden geleverd.

We zijn tot de conclusie gekomen dat het erg zinvol is dit project te ondersteunen… Het is een hechte gemeenschap met een groot aantal actieve mensen die zich willen inzetten voor hun dorp  en de omliggende dorpen. Zo’n gemeenschapshuis kan een centrale plek worden van waaruit positieve ontwikkelingen en veranderingen voor de omgeving in gang kunnen worden gezet. In ontwikkelingstermen heet dat  integrated community development.

Als snel vonden wij een aantal sponsoren bereid om de bouw van het gemeenschapshuis op zich te nemen. In oktober 2015 werd het in het bijzijn van mij in een uitbundige sfeer geopend (lees ook het blogbericht hierover…). Toch was het gebouw nog niet helemaal af. In januari 2016 doneerden wij daarom nog 900 euro voor het aanleggen van elektriciteit en de bouw van een toilet.

[nggallery id=3]