Nalang Model Academy – Nalang

Vanaf 2013 heeft Nepal Geeft! Een grote betrokkenheid gehad bij  NMA. NMA is een school opgezet door dorpsbewoners uit Nalang uit ontevredenheid met het lage niveau van het overheidsonderwijs en het dure privé onderwijs. In 2013 was het een primaire school met 220 kinderen, later zijn er de jaren 9 en 10 aan toegevoegd zodat het nu een volwaardige secundaire school is met ruim 300 kinderen. Onze betrokkenheid begon toen Walter in 2013 contact maakte met Bishnu, de coördinator. Sindsdien hebben hij en de stichting de school ondersteund met didactische trainingen aan de leraren, het aanschaffen van educatief leermateriaal, zoals boeken, schrijfmateriaal, laptops, inrichten natuur-en scheikunde lokaal en het aantrekken van gelden voor het opknappen en uitbouwen van de school met 3 extra lokalen. We hebben ons ook ingezet voor bouw van een greenhouse zodat de school eigen middelen kon verwerven. De school is nl in grote mate afhankelijk van de steun van stichting De Waterdragers en in mindere mate van Nepal Geeft!

Echter de aanhoudende moeizame communicatie met onze contactpersoon en een ondoorzichtige financiële administratie leidde in februari 2017 tot een einde in van onze samenwerking. Ondanks vele pogingen onzerzijds in de voorgaande jaren om hierin structureel verbetering te brengen is de door ons gewenste transparantie in de communicatie over en weer tot onze spijt nooit gerealiseerd.

Lees hier meer over de ervaring van Walter.

[nggallery id=2]