Oogkamp – Nalang en Salang

Tijdens de huisbezoeken van de gezondheidswerkers werden vele oogproblemen vastgesteld zoals cataract (vertroebeling ooglens) , slecht zicht, roodheid, allergie. Voor de ogen is het leven in de bergen niet zo bevorderlijk. Zoals op vele plaatsen in Nepal gebeurt is er tijdens ons verblijf van 2012/2013 ook een oogkamp georganiseerd dat wij van harte hebben ondersteund. Tijdens zo’n oogkamp komt een heel team van oogartsen, assistenten, verpleegkundigen naar het dorp waar dan massaal (totaal 510 personen) behandeld worden. Vele cataract operaties zijn gedaan, leesbrillen en medicijnen verstrekt. In 2014 hebben we vanwege de gunstige resultaten een dergelijke oogkamp nog een keer ondersteund.

Tijdens de 9 maanden dat ik in Salang en Nalang samen met de gezondheidswerkers huisbezoeken deed in de nabijgelegen dorpen, stelden we vast dat ontzettend veel mensen last hadden van oogproblemen zoals roodheid, allergie, infecties, cataract… Cataract of vertroebeling van de ooglens is trouwens een aandoening die veel voorkomt in de berggebieden in Nepal. Bovendien hadden heel wat mensen nog nooit een onderzoek van hun ogen gehad.

Vandaar dat in overleg met de Stichting Veldwerk en de Nepalese NGO beslist werd om een oogkamp te organiseren dat plaatsvond van 6-8 mei 2013 en geleid werd door een zevenkoppig team van het Bharatpur Eye Hospital in Chitwan onder supervisie van dr. Kamal, oogchirurg. Dit team werd uiteraard bijgestaan door de gezondheidswerkers van de 5 gezondheidsposten. Zij stonden in voor het begeleiden van de oudere mensen naar de verschillende onderzoeksruimten, ze namen de alom gekende E-test (Snellenkaart) af, namen de bloeddruk, deden urinetesten, hielpen bij de anesthesie, ondersteunden oude vrouwtjes op weg naar de operatiekamer enz. Kortom zij waren naast tal van vrijwilligers een onmisbare schakel in het geheel van dit kamp en deden bovendien heel wat kennis op rond oogproblemen alsook kregen zij de ultieme kans om een lensimplantatie te mogen bijwonen. Hierbij werden zij deskundig geïnformeerd door dr. Kamal.

Tijdens deze drie dagen bezochten 510 mensen het oogkamp. Van heinde en ver kwamen mensen naar de gezondheidspost. Sommigen moesten 3-4 uren lopen, anderen werden op de draagberrie gebracht omdat hun gezichtsvermogen zo beperkt was dat zij niet in staat waren om nog ergens zelfstandig naartoe te gaan. Er werd bij 63 mensen cataract vastgesteld waarna een implantatie van een nieuwe lens volgde. Onvergetelijke taferelen speelden zich af wanneer de dag na de operatie de verbanden werden weggehaald en na een eerst verdwaasd rondkijken het begon door te dringen dat ze veel beter zagen dan voorheen. Onbeschrijfelijk blij, trots met de eerste zonnebril in hun leven en vooral met terug een klaardere kijk op alles wat zich aandiende, gingen zij naar huis… alleen of samen met familie.

Daarnaast kregen meer dan 100 mensen een leesbril en vele anderen kregen specifieke medicatie mee. Voor alle bezoekers van dit oogkamp waren alle onderzoeken, operatie, brillen, medicatie gratis. Het team van Bharatpur werd voor de diverse onkosten gesponsord door de Lions Club International.

De brillen, medicatie, en alle onkosten gemaakt in het kader van voeding, verblijf enz. werden betaald door sponsorgelden vanuit Nederland en België.

Gezien het groot succes van dit initiatief werd dan ook beslist om in 2014 opnieuw een oogkamp te organiseren maar dan wel in de periode november-december omdat er in deze periode weinig tot niet op het land en de velden moet gewerkt worden en er bijgevolg meer mensen in de mogelijkheid zijn om van deze unieke kans gebruik te maken.

[nggallery id=20]