Doneer

De bankgegevens ten behoeve van donaties zijn:
IBAN: NL19 TRIO 0197 9254 80
BIC: TRIONL2U.
Ten name van Stichting Nepal Geeft te Maastricht
Indien u graag heeft dat we uw donatie voor een specifiek project gebruiken, verzoeken wij u dit te vermelden bij uw overboeking.

Bekijk voor meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid van uw donatie de specifieke pagina’s voor België en Nederland.