Doneer – Nederland

Stichting Nepal Geeft! is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt.

De bankgegevens ten behoeve van donaties zijn:
IBAN: NL19 TRIO 0197 9254 80
BIC: TRIONL2U.
Ten name van Stichting Nepal Geeft te Maastricht
Indien u graag heeft dat we uw donatie voor een specifiek project gebruiken, verzoeken wij u dit te vermelden bij uw overboeking.

Gewone donaties

Een gewone donatie is fiscaal aftrekbaar als het totaal van de donaties in het desbetreffende jaar hoger is dan 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone (eenmalige) donaties aftrekken. Om een gewone donatie af te kunnen trekken van uw belastbaar inkomen, heeft u schriftelijk bewijs nodig van uw donatie, hiertoe voldoet een rekeningafschrift uit uw eigen administratie.

Periodieke schenkingen

Met een periodieke schenking haalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen ontvangt u 34% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan onze stichting schenken en daardoor kunnen wij weer meer doen! Periodieke schenkingen zijn 100% aftrekbaar, u hoeft dus geen rekening te houden met uw drempelinkomen.

Een periodieke schenking is een overeenkomst tussen u en Stichting Nepal Geeft! U verplicht zich jaarlijks eenzelfde bedrag te schenken in vaste termijnen, gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Sinds 2014 hoeft deze overeenkomst niet meer via een notaris gesloten te worden, indien u dit wenst is dit uiteraard wel nog altijd mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen notaris.

Indien u ons zonder tussenkomst van een notaris wilt ondersteunen met een periodieke schenking kunt u hier de grotendeels vooraf ingevulde overeenkomst downloaden. Nadat u de resterende gegevens heeft ingevuld kunt u de twee exemplaren sturen naar:

Stichting Nepal Geeft!
Tongersestraat 50
6211 LP Maastricht

Na ondertekening door onze stichting ontvangt u één exemplaar retour.

Donatie vast leggen in uw nalatenschap

Maak van uw einde een nieuw begin en laat middels uw testament een bedrag na aan onze stichting. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen notaris. Door onze ANBI registratie is uw donatie vrij van successierechten.