Werkzaamheden en ervaringen van Nicole

Misschien maakt dat het net zo bijzonder… werken in Nepal. Je begint aan een opdracht… verkennend, zoekend en geleidelijk aan ontvouwt zich iets… iets dat zich weer verder ontplooit tot een ander iets… een gezamenlijke tocht met de mensen van Nepal waarin je afwisselend elkaars gids mag zijn… en veel van elkaar kan en mag leren.

Zo is het althans mij, Nicole, vergaan. In opdracht van de Stichting Veldwerk begeef ik mij op het terrein van de gezondheidszorg met als voornaamste taak de realisatie van huisbezoeken in de nabijgelegen dorpen van vijf gezondheidscentra, die door de Stichting Veldwerk in 2009, verspreid over de dorpen Nalang en Salang, werden gebouwd. In deze gezondheidscentra trachten gezondheidswerkers zo goed mogelijk in te staan voor een basisgezondheidszorg voor de plaatselijke bevolking.

Destijds vond de bouw van elk gezondheidscentrum plaats in combinatie met de bouw van een centrum voor dagopvang van peuters en kleuters.

Deze dagopvang komt niet alleen de kinderen ten goede, die er kunnen genieten van een eerste basiseducatie, maar ook de moeders, de vrouwen die hierdoor in de mogelijkheid zijn om te werken. De dagelijkse werking van deze centra wordt gecoördineerd door een coördinator die actief is binnen een plaatselijke Nepalese NGO en dit in samenwerking met de programma manager van de Stichting Veldwerk.

Het werk dat ik er verricht heb, is niet in enkele zinnen samen te vatten. Misschien dat beelden meer sprekend zijn dan welk verhaal dan ook. Als je je geroepen voelt om even samen met mij mee op weg te gaan:

Ter info toch nog een korte opsomming van de realisaties gedurende de 9 maanden dat ik actief ben geweest in Nalang en Salang:

  • Realisatie training gezondheidswerkers rond het belang van goed medicijngebruik, EHBO, belang van goede counseling en counselingtechnieken, steriel werken enz. één dag in februari 2013 en twee vervolgdagen in mei 2013.
  • Huisbezoeken samen met de gezondheidswerkers in de dorpen gelegen in de nabijheid van de gezondheidsposten.
  • Realisatie van een patiëntenrapport voor verslaggeving van eerste huisbezoek en follow up huisbezoeken.
  • Organisatie van een driedaags oogkamp in Salang.
  • Opstart van een wekelijkse wasdag van de kinderen van de day care centers waarin tegelijkertijd ook de moeders betrokken worden in het kader van gezondheidsvoorlichting.
  • Opstart van een maandelijks onderzoek van de kinderen die dagelijks naar de dagopvang komen. Hier wordt niet alleen de evolutie van lengte en gewicht opgevolgd maar wordt tevens aandacht gegeven aan mogelijke situaties van ondervoeding en andere gezondheidsproblemen ten gevolge van slechte hygiënische omstandigheden. Hieraan wordt, indien nodig, een counseling van de ouders gekoppeld. De gegevens worden geregistreerd in een hiervoor ontworpen rapport.
  • Begeleiding en ondersteuning van de coördinator omtrent opvolging werking en evaluatie in de gezondheidscentra. In dit verband is een basisrapport opgemaakt dat als leidraad dienst doet voor volgende rapporten.
    Door de financiële steun van zowel Nederlandse als Belgische sponsors konden de trainingen voor de gezondheidswerkers en het oogkamp verwezenlijkt worden. Daarnaast werd er nog medisch materiaal in het kader van wondverzorging voor de gezondheidsposten aangekocht. De kinderen van de day care centers kregen nieuwe handdoeken die zij gebruiken tijdens hun wekelijkse wasdag. En tot slot kreeg ook de coördinator een nieuw fotokopieertoestel waardoor het maken van kopieën niet langer een tijdrovende klus was door de verre verplaatsing naar het nabij gelegen stadje Dhading Besi.
  • Tot op de dag van vandaag is er op regelmatige basis, via e-mail, contact met de programma manager van de Stichting Veldwerk die op zijn beurt de verslagen van de coördinator doorstuurt waarop ik de nodige feedback geef.

Het spreekt voor zich dat een aantal van deze realisaties de basis vormen voor vervolg- en mogelijk nieuwe projecten die uiteraard in samenwerking met de Stichting Veldwerk zullen plaatsvinden. Voor meer info hieromtrent klik hier.