Blindenproject – Simikot

HEAD

Sinds 2011 werken wij intensief samen met de Nepalese ngo Himalayan Education and Development Nepal, kortweg HEAD Nepal. HEAD is opgericht in 2011 en wordt geleid door onze contactpersoon Chhitup Dorji Lama, die zich ten doel heeft gesteld om the blind and disabled children van Humla (zie hierna) een toekomst te geven. De ouders zijn daar, door een combinatie van omstandigheden, niet toe in staat zijn. Hij doet dat uiteraard niet alleen, maar Chhitup (zelf zeer slechtziend) is wel de onbetwiste gangmaker en inspirator van dit emancipatoire proces van gelijkstelling en gelijkberechtiging van visueel en anderszins gehandicapte kinderen. Als blinde of gehandicapte ben je in Nepal namelijk dubbel de klos: je bent blind of gehandicapt en om die reden word je ook nog ‘ns gediscrimineerd. HEAD is bezig met een inhaalslag in een land, dat verder wordt gekenmerkt door grootschalige armoede en corruptie. Petje af voor haar missie om aan deze situatie van achterstelling en discriminatie een halt toe te roepen!

ONS WERKGEBIED

Simikot (zie links boven op de kaart) is de hoofdstad van het Humladistrict in het uiterste noordwesten van Nepal (plm. 600 kilometer westelijk van Kathmandu). Het is uitsluitend bereikbaar met een vliegtuig vanuit Nepalganj, dat dicht tegen de Indiase grens aanligt. Er wonen naar schatting plm. 6.000 mensen. Het Humladistrict ligt in de Himalaya, is zeer dun bevolkt en slecht toegankelijk: er zijn geen wegen, dus het vervoer gaat uitsluitend met muilezels, paarden, yaks, ed.

WIE IS CHHITUP LAMA?

I am Chhitup Lama, the founder of the HEAD Nepal. I am a visually impaired person from a very remote village in Humla, Karnali Zone, mid western Nepal. In the whole district, there is no special education, no disabled friendly environment, there are no motivated and experienced teachers who were willing to assist me during my schooling. Being partially sighted, I struggled a lot, since I had to work much harder than my sighted school mates.

Humla is considered as one of the most remoted and isolated regions in Nepal, reachable only by foot or small aircrafts. For example the Twin Otter, which is irregularly landing in the district headquarter, Simikot. It is situated high in the Himalaya, in Karnali zone, North-western Nepal, bordering the Tibet Autonomous Region. Humla is 5.655sqkm and has a population of about 75,000 people. The region is known as one of the most underdeveloped areas in Nepal with only one hospital and one higher secondary school in Simikot serving the whole district. It lacks the infrastructures of development altogether. Most of the villages don’t have access to electricity, communication (telephone, mobile service, internet), clean drinking water, qualified and good education, proper health care etc.

In regions like Humla, where poverty is so obvious, people with disabilities are the most disadvantaged. Blind or disabled children have hardly access to education. Almost all people with disabilities are illiterate. The Nepalese culture with its religious and superstitious beliefs is not helpful when it comes to inclusion and integration of people with disabilities. Disability is seen as a curse or punishment for family sins. It is embarrassing for a family to admit having a blind or disabled child.

HEAD VISION HOME

Head Vision Home biedt onderdak aan 25 blinde/slechtziende kinderen: het is niet alleen een scholings-/trainingscentrum, maar ook een hostel waar de kinderen wonen en slapen.
Het beschikt o.a. over 2 leslokalen, 5 slaapkamers, kantoorruimte voor Chhitup en zijn mensen, een keuken annex eetruimte en een sanitaire (buiten)ruimte met gescheiden was- en toiletgelegenheid voor jongens en meisjes.
Chhitup is in de loop van 2011 met HVH gestart na aanvankelijk eerst te paard(!) blinde/ slechtziende kinderen te hebben opgezocht (Head Mobile Blind School) in over het hele Humladistrict verspreid liggende boerderijen. Een zeer tijdrovende en kostbare (en inefficiënte) aanpak, die niet vol te houden was. Met de oprichting van HVH biedt hij de kinderen een vast ‘thuis’ voor training, scholing, huisvesting en samenzijn.
In 2016 is het opvanghuis met financiële ondersteuning van SNG uitgebreid (extra kantoorruimte, een extra slaapzaal en een tweede leslokaal) en  gemoderniseerd en in april van dat jaar feestelijk geopend.

Head Vision Home is een scholings-/trainingscentrum (in braille, Engels, ict, daily skills en zelfvertrouwen), maar biedt ook onderdak aan 20-25 blinde/zeer slechtziende kinderen incl. ‘house father and -mother’

HEAD ENABLE HOME

In september 2016 is Chhitup een tweede opvanghuis begonnen: Head Enable Home voor de opvang van zo’n 20/22 gehandicapte kinderen, die, evenals hun blinde lotgenootjes in HVH, in Nepal vanwege hun handicap worden gediscrimineerd.

Met de start van HEH heeft HEAD inmiddels verantwoordelijkheid voor de zorg en toekomst van plm. 50 blinde/slechtziende en gehandicapte kinderen uit doorgaans de allerarmste gezinnen in het Humladistrict. Chhitup doet dat, zoals al gezegd, niet alleen, maar samen met zijn team van naaste medewerkers. Sinds 2011 werken wij als SNG nauw met hem/HEAD samen en dat blijven wij ook de komende jaren doen.

HEAD-MISSIE

De missie van HEAD gaat uiteraard verder dan de ‘simpele’ opvang en huisvesting van de kinderen. Voor HEAD is onderwijs een sleutelwoord, maar ook dat dekt niet de hele lading. Daarom hebben wij het in onze communicatie met HEAD over het ontwikkelen en faciliteren van een zgn. educational environment, ofwel een stimulerende leef- en leeromgeving voor de kinderen. En daarin draait het uiteindelijk niet alleen om het aanleren van vaardigheden en kennis, maar ook om de kinderen weerbaar te maken en hun zelfvertrouwen te  ontwikkelen en vergroten. Want alleen dan, naar de visie van HEAD, zijn de kinderen het beste in staat om als volwaardige burgers een positieve bijdrage te leveren aan de Nepalese samenleving.

Of, zoals HEAD het formuleert:

Disabled people are not regarded as contributors to society and therefore many children with disabilities don’t receive any education at all. Not only in remote areas like Humla but also in cities like Kathmandu, a child with a disability, whether it is crippled, blind, deaf, burned or any other mental or physical deficiency, often ends up on the streets. According to a UNICEF report, half of all Nepalese children under the age of five who do survive are malnourished, a condition that causes physical and mental disabilities. It is estimated that one in ten people in Nepal, or over 2 million individuals, suffer from some form of disability.
To stop this development our mission therefore is to expand the participation and contribution of Nepali men, women and children with disabilities, specially from the mountainous region of Nepal, in all aspects of the Nepali society. Because ‘DISABILITY IS NOT IMPOSSIBILITY’.

SAMENWERKING SNG – HEAD

In de 7 achterliggende jaren zijn grote stappen gezet in de samenwerking tussen Stichting Nepal Geeft en HEAD en dat heeft een aantal opvallende resultaten opgeleverd, zoals hiervoor al beschreven:

  • start, uitbreiding en modernisering van Head Vision Home (2011) en
  • start en inrichting van Head Enable Home (2016),
    maar ook:
  • nieuwbouw sanitaire ruimte voor jongens en meisjes (2016);
  • (gedeeltelijke) sponsoring van een groot aantal lopende zaken, zoals salarissen van Head-medewerkers, aangepast leer- en lesmateriaal, huurbetaling van beide opvanghuizen en training van HEAD-medewerker;
  • bijdrage aan en betrokkenheid bij de organisatie van een groot medisch kamp (zomer 2017) en
  • de installatie van een duurzaam zonne-energiesysteem in december 2017 (met financiële steun van Wilde Ganzen en de UNICA Foundation).

En in voorbereiding (2018):

  • nieuwbouw HEAD-office, waarbij alle voorzieningen onder 1 dak komen en
  • inzet van kinderergotherapie en medische zorg.

BEZOEKEN

In de achterliggende jaren (2012, 2013, 2015, 2016 en 2017) zijn wij als SNG inmiddels 5x ter plekke geweest en begin september volgt dan een 6de bezoek. Ontwikkelingssamenwerking ‘op afstand’ werkt niet, het komt aan op het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen en in Simikot zelf de basis leggen en in stand houden van de lopende samenwerking.
Begin september gaat onze secretaris Herman de Jong voor de 4de keer naar Simikot. Samen met hem reizen mee Loes en Bram, resp. kinderergotherapeute en huisarts in opleiding. Elders op onze website kun je meer lezen over het waarom en doel van dit bezoek. En lees hier het verslag van dit bezoek.
Naar verwachting gaat Walter, onze voorzitter, in april 2019 voor een 3de keer richting Simikot voor een sponsortrekking (in 2015 en 2017 liep hij samen met Nicole 2 zeer succesvolle sponsortrekkings).