ANBI informatie

Stichting Nepal Geeft! is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op de website de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling

Stichting Nepal Geeft!

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

853969632

Het post- of bezoekadres van de instelling

Stichting Nepal Geeft! heeft geen bezoekadres. Het secretariaat kunt u bereiken via:

Tongersestraat 50
6211 LP Maastricht

of

info@nepalgeeft.org

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Stichting Nepal Geeft! heeft ten doel de ontwikkeling, ondersteuning en realisatie van kleinschalige humanitaire projecten ter leniging van de primaire en secundaire levensbehoeften van de inwoners van Nepal.

Klik hier om meer te lezen over de achtergrond van onze doelstelling

De functie van de bestuurders

Herman de Jong – voorzitter en secretaris
Johan Peters – penningmeester

Klik hier voor meer informatie over het bestuur

Het beloningsbeleid

Stichting Nepal geeft! is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn dus geen betaalde medewerkers.

Volgens artikel 2.4. van de statuten mag de stichting geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Volgens artikel 2.5. van de statuten mag de stichting een vergoeding voor gemaakte onkosten uitkeren. Tot op heden wordt geen gebruik gemaakt van de statutaire mogelijkheid om een vergoeding voor gemaakte onkosten te ontvangen.

Volgens artikel 2.6. van de statuten wordt aan bestuurders geen bezoldiging toegekend.

Bestuursleden en andere vrijwilligers werken dus geheel onbetaald en in deze situatie zal geen verandering komen. Dit betekent dat alle inkomsten uit donaties en dergelijke geheel ten goede komen aan het realiseren van de doelstelling.