HEAD Vision Home en HEAD Enable Home

VOORAF

bb1Afgelopen voorjaar zijn onze secretaris Herman de Jong en zijn projectpartner Peter Millenaar in Simikot geweest om de oplevering van het uitgebreide en gemoderniseerde HEAD VISION HOME bij te kunnen wonen. Na een jarenlange wederzijdse inspanning en intensieve samenwerking met de plaatselijke ngo HEAD (ofwel Himalayan Education and Development Nepal) en haar grondlegger en ‘kartrekker’ Chhitup Dorji Lama was het dan eindelijk zover: de officiële opening op maandag 25 april 2016, die werd bijgewoond door vele lokale en regionale ‘autoriteiten’ (zie verder het uitgebreide reisverslag van Herman op onze website).

In het uitgebreide en gemoderniseerde HEAD VISION HOME is plaats voor 20 – 25 blinde/zeer slechtziende kinderen, die daar de speciale HEAD-training volgen, maar er tevens (samen)wonen vanwege de enorme loopafstanden in dit uitgestrekte district in Noordwest Nepal. Op dit moment wordt nog gewerkt aan  een aantal kleinschalige verbeterpunten, met name in de keuken en het nieuwe leslokaal, maar tegen het eind van de maand november is het karwei dan ook echt geklaard.

HEAD ENABLE HOME

bb2Is het karwei dan ook echt klaar? Nee natuurlijk niet en het beste ‘bewijs’ daarvoor levert HEAD zelf:
in september is een tweede home geopend voor de opvang, begeleiding en scholing van 20 physically disabled children. Dit HEAD ENABLE HOME ligt vlakbij HEAD VISION HOME, zodat de homes van elkaars voorzieningen gebruik kunnen maken. Deze stap getuigt van lef, maar daarenboven vooral van de enorme gedrevenheid van Chhitup om daar waar mogelijk de kinderen van Humla perspectief te bieden op een betere toekomst dan voor de ouders mogelijk is. De meeste van deze kinderen groeien namelijk op in de allerarmste gezinnen en in uitzichtloze omstandigheden, die wij ons niet kunnen voorstellen en die hen normaliter levenslang ‘veroordelen’ tot honger&armoede, tot achterstelling&discriminatie, tot analfabetisme&onderontwikkeling. De (over)leefomstandigheden in Humla zijn dusdanig slecht, dat in deze uitgestrekte en ontoegankelijke regio nog regelmatig mensen omkomen door honger&ondervoeding, zeer primitieve hygiënische omstandigheden, gebrek aan gezondheidspreventie&medicijnen of een combinatie van deze factoren. HEAD geniet het vertrouwen van de ouders en is daardoor in staat de kinderen te behoeden voor een leven in armoede en achterstelling.

WAT IS NODIG?

bb3In HEAD ENABLE HOME zijn dus kinderen gehuisvest met uiteenlopende fysieke (en mogelijk ook mentale) beperkingen. Dat geldt overigens evengoed voor de kinderen van HEAD VISION HOME, die

doorgaans niet alleen slechtziend/blind zijn, maar vaak ook nog met andere fysieke of mentale beperkingen worstelen. Wij zijn daarom als Stichting Nepal Geeft heel blij, dat wij zijn aangelopen tegen een kinderergotherapeute, die in beginsel bereid is om zo mogelijk al aankomend voorjaar voor een periode van 4-6 weken met de kinderen van beide Homes aan de slag te gaan. Dat zou een

geweldige verdieping van onze samenwerking met HEAD betekenen: het gaat dan niet langer alleen om het financieren en realiseren van bouw- en woontechnische voorzieningen, maar om directe begeleiding en ondersteuning van de kinderen.

Waar Chhitup door 10 jaar werk met ‘zijn’ kinderen een schat aan praktische ervaring heeft opgedaan op het vlak van fysio- en ergotherapie met/voor kinderen, is de mogelijke inzet van een in Nederland theoretisch en praktisch geschoolde (kinder)ergotherapeute plotsklaps dichtbij! En dat is hard nodig, want haar inzet zal voor elk kind bijdragen aan een (zo groot mogelijke) minimalisering van beperkingen ten behoeve van een zo optimaal mogelijke leersituatie.

HET KARWEI IS DUS NOG LANG NIET KLAAR

bb4Sinds mijn terugkeer uit Nepal zijn wij als SNG-bestuur in gesprek met het bestuur van de HEAD- organisatie over mogelijke kleinschalige vervolgprojecten voor, zeg, de komende 2 jaar. Weliswaar kleinschalig, omdat onze middelen (helaas) niet onuitputtelijk zijn, maar desalniettemin een vervolg,

omdat het karwei inderdaad nog lang niet klaar is. En als SNG hebben we de welbewuste keuze gemaakt om de samenwerking met HEAD voort te zetten en in 2017 verder uit te breiden, omdat zij een uiterst betrouwbare en pro-actieve partner is (gebleken). Zijdelings speelt ook een rol, dat het Humladistrict door zijn ligging in het uiterste noordwesten van Nepal door veel, veelal westerse hulpverleningsorganisaties over het hoofd wordt gezien. En zo doet de paradoxale situatie zich voor, dat daar waar de hulp (relatief) het hardste nodig is, ze het minst komt. Want voor alle duidelijkheid, onze inschatting is dat in het uitgestrekte en achtergebleven Humladistrict /Simikot (linksboven op de kaart van Nepal) ten hoogste 5 a 6 organisaties van buiten Nepal actief zijn. Waaronder dus ook Stichting Nepal Geeft!

ONDERSTEUNING IN 2017

Onlangs hebben wij besloten om de HEAD-organisatie vanaf 1 januari 2017 zes maanden lang financieel te ondersteunen en wel met het oog op de volgende voorzieningen ten behoeve van het pas opgerichte HEAD ENABLE HOME:

  • huurbetaling tot 1 juli 2017;
  • salaris van de house parent van HEH;
  • salaris van house mother/cook van HEH en
  • kantoorbenodigdheden, sanitaire voorzieningen en medicijnen voor de kinderen.

Op de website van HEAD is de opening van HEAD ENABLE HOME als volgt aangekondigd:

1st of September 2016
The Himalayan Education And Development (HEAD Nepal) is pleased to initiate the Head Enable Home, a residential educational center for 15-20 children with physical/mobility disability throughout the rural Himalayan region of Humla district.

bb5

This is our second home after the successful implementation/smooth operation of the Head Vision Home, the first residential educational center for 25 children with visual impairment at Simikot the district headquarter of Humla. The Head Enable Home is currently operated in a rented private building and located just behind the Head Vision Home and has been started from the 1st of September and so far 13 children are already enrolled in the home and 7 more children are under the process of registration.

MAAR ER IS MEER IN 2017

Daarnaast zijn we momenteel op zoek naar een weliswaar dure, maar daarom niet minder noodzakelijke oplossing voor de gebrekkige energievoorziening als gevolg waarvan beide Homes met enige regelmaat te kampen hebben met stroomonderbrekingen. Uitermate lastig in een situatie

waarin ook in Simikot steeds meer voorzieningen zijn aangewezen op een constante beschikbaarheid van elektra. Het gaat hierbij niet alleen om verlichting van ruimtes, werking van laptops, warm water voor douches, maar ook om verwarming van slaapkamers en leslokalen in de wintertijd. Al met al schatten wij in, dat tenminste 8.000 a 10.000 watt beschikbaar moet zijn, maar dan bij voorkeur in de vorm van zonne-energie: schoon, veilig en klimaatvriendelijk. Wel duur, maar ook duurzaam, en daarom onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om een dergelijke duurzame voorziening te kunnen realiseren. Zonne-energie is geen onbekende in Simikot, maar van een grootschalige toepassing is zeker geen sprake, mede omdat men voor de beschikbaarheid van dit soort goederen volledig is aangewezen op dure luchttransporten vanuit Nepalganj.

SPONSORING

bb6Voor onze ondersteuning van Chhitup en zijn team zijn wij volledig aangewezen op ondersteuning, zowel van fondsen als particulieren. Graag doen wij een beroep op uw bereidheid hieraan bij te dragen: elke euro is van harte welkom en, mocht u besluiten tot een bijdrage, dan is het prettig voor u om te weten dat wij elke euro gebruiken voor de ondersteuning van HEAD en hun fantastische werk voor de blinde/slechtziende en fysiek gehandicapte kinderen van Humla. Geweldig!!

Geplaatst in Blog, Nieuws.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.