Bezoek aan Simikot in september 2018

Begin september gaat Herman de Jong, onze secretaris, voor een 4de keer naar Simikot, de hoofdstad van het verafgelegen Humladistrict in het noordwesten van Nepal. Hij gaat niet alleen, want samen met hem reizen Loes en haar vriend Bram (daarover dadelijk meer) mee naar deze uithoek van Nepal. Een uithoek, waar hulp hard nodig is, maar slechts mondjesmaat beschikbaar.

Sinds 2011 werken wij intensief samen met de Nepalese ngo Himalayan Education and Development Nepal, kortweg HEAD Nepal. HEAD is opgericht en wordt geleid door onze contactpersoon Chhitup Dorji Lama, die zich ten doel heeft gesteld om the blind and disabled children van Humla een toekomst te geven. De ouders zijn daar, door een combinatie van omstandigheden, niet toe in staat. Hij doet dat uiteraard niet alleen, maar Chhitup (zelf zeer slechtziend) is wel de onbetwiste gangmaker en inspirator van dit emancipatoire proces van gelijkstelling en gelijkberechtiging van visueel en anderszins gehandicapte kinderen. Als blinde of gehandicapte ben je in Nepal namelijk dubbel de klos: je bent blind of gehandicapt en om die reden wordt je ook nog ‘ns gediscrimineerd. HEAD is bezig aan een inhaalslag in een land, dat verder wordt gekenmerkt door grootschalige armoede en corruptie. Petje af voor haar missie om aan deze situatie van achterstelling en discriminatie een halt toe te roepen!

3 EERDERE BEZOEKEN

Na een 1ste bezoek van Herman in 2012, samen met onze projectvrijwilliger Peter Millenaar, volgden nog een 2de en 3de bezoek in resp. 2013 (alleen) en 2016 (wederom samen met Peter). Die bezoeken leverden niet alleen vriendschappen op, maar ook en vooral resultaten:

  • de uitbreiding en modernisering van Head Vision Home, een eerste opvanghuis voor plm. 25 blinde/slechtziende kinderen;
  • de nieuwbouw van sanitaire ruimtes (toiletten, douches en wastafels) voor jongens en meisjes;
  • de start van Head Enable Home, het tweede opvanghuis voor plm. 22 gehandicapte kinderen en
  • de bouw en installatie van een zonne-energiesysteem (met financiële steun van Wilde Ganzen en de UNICA Foundation) op basis van 20 zonnepanelen en 12 opslagbatterijen, waarmee HEAD Vision Home en Head Enable Home gevrijwaard zijn van de dagelijks terugkerende stroomonderbrekingen waar heel Nepal onder gebukt gaat.

Verder werd vorig jaar zomer in Simikot en wijde omgeving een (zeer goed bezocht) medisch kamp georganiseerd, dat grotendeels kon worden gefinancierd door een succesvolle sponsortrekking van Walter (onze voorzitter) en Nicole.

Er zijn vanzelfsprekend meer wapen=sponsorfeiten op te sommen, maar we laten het hierbij en informeren u graag over onze voorgenomen reis van september 2018.

LOES & BRAM

Zoals gezegd gaan Loes en haar vriend Bram samen met Herman naar Simikot. In totaal blijven zij daar 3 weken en wel van 9 t/m 30 september 2018.

Loes (26 jaar) is kinderergotherapeute en al eerder betrokken geweest bij een project voor blinde kinderen in Myanmar. Op enig moment is dat spoor doodgelopen en heeft een toevallige ontmoeting geleid tot haar inzet voor onze Stichting Nepal Geeft!
Loes gaat in Simikot alle 45/50 kinderen individueel observeren met in het achterhoofd de vraag op welke wijze zij als kinderergotherapeute de kinderen behulpzaam kan zijn bij het bieden van oplossingen voor hun fysieke beperkingen. Door de taal- en cultuurbarrière hoopt zij gedurende 3 weken in elk geval toe te komen aan een eerste kennismaking, observatie en diagnose van alle kinderen. Het is op dit moment moeilijk in te schatten hoeveel tijd een en ander gaat vragen, maar dat er een tweede bezoek volgt op deze eerste inventarisatie lijkt wel zeker.

Bram (31 jaar) is basisarts. Hij volgt nu de opleiding voor huisarts in en is daarmee sowieso van grote waarde voor de kinderen van HEAD en vrijwel zeker niet alleen voor hen. Want ook reguliere gezondheids-/medische voorzieningen zijn in Simikot/Humla maar zeer beperkt aanwezig. Gedacht kan worden aan 2x per week een soort inloopspreekuur, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor volwassenen. Daarnaast zoekt Bram samen met Chhitup naar een verdere invulling van zijn inbreng, waarbij o.a. wordt gedacht aan Engelse les voor de kinderen, ict-ondersteuning en sport- en spelactiviteiten.

KALPANA

Samen met Loes & Bram reist ook Kalpana met ons mee. Zij is coördinator bij een gespecialiseerd centrum voor fysiotherapie voor gehandicapte kinderen in Kathmandu en zal in de eerste week van ons verblijf in Simikot (waar mogelijk) Loes en Bram assisteren en taal- en cultuurbarrières slechten.
Samen met haar vlieg ik op 14 september weer terug naar Kathmandu.

HERMAN

Namens Stichting Nepal Geeft heb ik overleg met Chhitup en het HEAD-bestuur over alle lopende zaken en eventuele problemen. En we blikken uiteraard vooruit.  Maar eerst ga ik alle veranderingen sinds mijn laatste bezoek (voorjaar 2016) bekijken,  waaronder o.a.

  • het nieuwe opvanghuis Head Enable Home, waar zo’n 22 gehandicapte kinderen wonen;
  • het nieuwe zonne-energiesysteem en
  • de eerder dit jaar aangekochte grond voor de bouw van een nieuw HEAD-office.

Bovenal natuurlijk en als eerste mijn vrienden weer terugzien en contacten weer aanhalen.

De bouw van een nieuw (en aardbevingsbestendig) hoofdkwartier voor HEAD met alle noodzakelijke voorzieningen onder 1 dak is een belangrijke aanleiding voor mijn bezoek. Een verstrekkend besluit van het HEAD-bestuur, maar ingegeven door de huidige situatie. Op dit moment zijn beide homes namelijk gevestigd in 2 gehuurde gebouwen, die los van elkaar staan. Niet optimaal voor de opvang, training en begeleiding van de kinderen!

NIEUWBOUW

Zoals hiervoor al opgemerkt, heeft HEAD inmiddels een stuk grond (plm. 400 m2) aangekocht voor haar nieuwe hoofdkwartier in Simikot, een eerste belangrijke stap. De 3 belangrijkste vervolgstappen zijn dan:

  • het ontwikkelen en vaststellen van het ONTWERP: alleen b.g. of met verdieping, hoeveel verschillende ruimtes (slaapkamers, leslokalen, behandelkamers, sanitaire voorzieningen, eetzaal en huiskamer, keuken) zijn er nodig en wat zijn overige noodzakelijke voorzieningen. Op basis daarvan een PvE vaststellen en een architect vinden, etc. etc.
  • BEGROTING en FINANCIERING van het project: wat zijn de kosten en kunnen we daar (nieuwe) sponsors voor vinden? en tenslotte
  • de UITVOERING: aannemers genoeg, ook in Nepal, maar we zoeken samen met HEAD een betrokken en betrouwbare vakman/aannemer.

Nieuwbouw in Nepal is voor ons nog onbekend terrein, dus ik laat me uitvoerig informeren door mensen die daar ervaring mee hebben, zowel in Nederland als in Nepal zelf.

SPONSORING

Natuurlijk zijn wij als Stichting Nepal Geeft voor 100% afhankelijk van sponsoring, zowel van grote als kleine sponsors. Elke bijdrage, hoe klein ook, draagt bij aan en komt ten goede van de gehandicapte kinderen van HEAD in het Humladistrict in noordwest Nepal! Mocht u ons financieel willen steunen, klik dan hier voor meer info.

TENSLOTTE

Ik kijk erg uit naar het moment van hernieuwde kennismaking met de mensen in Simikot en ben enorm blij, dat Loes&Bram (als SNG-vrijwilliger) met mij meegaan. Hun werk en aanwezigheid in Simikot betekent, dat wij als SNG voor de eerste keer toekomen aan directe aandacht en zorg voor de kinderen. Samen met Chhitup en zijn mensen zijn wij daar de komende jaren nog volop mee bezig!

Geplaatst in Blog, Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.