Nepal Geeft!

In ons denken over ontwikkelingslanden, in ons kijken naar ontwikkelingshulp mogen we ons niet langer blind staren op de “geef-hulp-gedachte” maar dient onze vaak westerse denkwijze en visie plaats te maken voor een meer bescheiden rol waarin wij mogen deelnemen aan een ontwikkelings- en bewustwordingsproces dat zich afspeelt in een “ontmoeting” tussen mensen met evenwaardige maar wel verschillende culturen. Afstand nemen van de eenzijdige ‘geef-hulp-gedachte’ kan aan een dergelijke ontmoeting tussen mensen de kleur van wederzijds respect geven waarbinnen de bereidheid om “van elkaar te leren” mag groeien.

Nepal en haar mensen leren ons anders kijken naar leven en overleven, terug verbinding voelen met de kracht van eenvoud, de rust van de tijd, het vertrouwen in het moment, de weldaad van een glimlach, het vertederende in gastvrijheid. Vanzelfsprekendheid wordt er ontmanteld, het masker van het materialisme valt… en dan… kijk je verwonderd om je heen, laat je je onderdompelen in de verstilling van het moment en besef je meer dan ooit dat er jou een heel kostbaar iets wordt aangereikt. Nepal geeft!

Nepal geeft… misschien wel het meest waardevolle dat een mens kan ontvangen… aandacht en respect voor het leven zoals het is.